2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-04-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/144. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozásának jóváhagyásáról az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez


2020/144. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozásának jóváhagyásáról az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Osztály 2020.02.12/8973. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesület 2020.02.12/8973. számmal iktatott átiratát;
Figyelembe véve az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesület Alapszabályzatának 11. cikkelyét;
Figyelembe véve az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesület igazgatótanácsának 2019/1. számú, a tagsági díj megállaítására vonatkozó határozatát;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, az Egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság, illetve a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (9) bekezdés c pontjának, (7) bekezdés n pontjának és a (14) bekezdésének rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-es cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozását az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez, melynek székhelye Kolozsvár municípium, Iuliu Maniu utca 2 szám, 5. lakrész, Kolozs megye.
2. CIKK. - Az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesület célja és célkitűzései, illetve szervezeti és működési felépítése az Alapító okiratba és az Alapszabályzatba vannak belefoglalva, mely jelen tanácshatározat 1. és 2. mellékletei és szerves részét képezik.
3. CIKK. - Felhatalmazza Barta Monika Sepsiszentgyörgy municípiumi lakost, _______ utca, ______ szám, személyazonosító igazolvány ________, személyi azonosító __________, hogy Sepsiszentgyörgy municípium nevében és érdekében benyújtsa a csatlakozási kérelmet az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez, illetve hogy aláírja a municípium nevében és érdekében a csatlakozási iratokat, valamint minden egyéb, Sepsiszentgyörgy municípium egyesületi tagságának megszerzésére vonatkozó dokumentumot.
4. CIKK. - (1) Felhatalmazza az egyesület közgyülésén való részvételre Barta Monika Sepsiszentgyörgy municípiumi lakost, _______ utca, ______ szám, személyazonosító igazolvány ________, személyi azonosító __________, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője, aki a PulzArt Fesztivál főszervezői minőségében képviseli Sepsiszentgyörgy municípiumot az egyesület közgyűlésén.
(2) A megbízott teljes értékű joggal képviseli Sepsiszentgyörgy municípiumot, döntést hoz az összehívott ülések során felvetett bármely problémával kapcsolatosan, Sepsiszentgyörgy municípium nevében és érdekében szavaz és aláír amikor szükséges, azzal a kötelezettséggel, hogy a közgyülések véglegesítése után 30 nappal jelentést tesz a kapott megbízásáról. Az így kapott megbízás 2 évig érvényes.
5. CIKK. - Jóváhagyja a helyi költségvetésből, az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületnek fizetendő fizetési kötelezettségeket, melyet az egyesület Alapszabályzata alapján állapítanak meg.
6. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium által a 100 lejes beiratkozási díj és a 2020-as évre vonatkozó 500 lejes tagsági díj kifizetését az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesület részére.
7. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a 3. cikkelyben a kinevezett személy.

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30.

ÜLÉSELNÖK

Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem