2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-04-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/143. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról


2020/143. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Iroda 2020/10642. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, illetve az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény előírásai alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi közhasználati szállítási szolgáltatásokról szóló 2007/92. számú törvény 17. cikkelye 2. bekezdésének, a 19 cikkely c betűjében, valamint a 191 cikkelyébe foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának és a (14) bekezdésének rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415. számú tanácshatározattal elfogadott, a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves programról szóló Szabályzat módosítását és kiegészítését a következő formában:
I. A 11. cikkely d betűje után egy új betűvel, az e betűvel egészül ki, a következő tartalommal:
„e) ingyenes havi bérletek az óvodás és iskolás gyermekek számára Sepsiszentgyörgy területén, bármely útvonalon történő menetrend szerinti személyi közszállítási járatokra, melyet az eredeti igazolvány-kártya, a kártya egy másolatával és a gyermek fényképe alapján bocsájtanak ki.”
II. A 22. cikkely (1) bekezdését a következő tartalommal:
“(1) A program kedvezményezettjeinek jegyzékét a felhatalmazott bizottság továbbítja azon kulturális intézményeknek amelyek jelen Szabályzat szerint biztosítják a kedvezményeket, a Sugásfürdői Szabadidőközponthoz, a Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleghez, a Sepsi Rekreatív Rt.-hez, Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodához, illetve a helyi közszállítási szolgáltatóhoz.”
III. A 22. cikkely (5) bekezdése után egy új bekezdéssel, a (6) bekezdés egészül ki, a következő tartalommal:
“(6) A 11. cikkely e pontjába foglalt ingyenes bérlet igényelhető havonta, a következő hónapot megelőző hónapban a kedvezményezett törvényes képviselői által az eredeti igazolvány-kártya alapján, a helyi közszállítási szolgáltató által megjelölt székhelyen/értékesítő helyeken. ”
2. CIKK. - Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2019.12.02/77628-as számú megbízói szerződés módosul a jelen határozat által előírtak alapján, a törvényes előírásoknak megfelelően.
3. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program keretében kinevezett, a benyújtott iratcsomó ellenőrzésével megbízott bizottságot, a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Igazgatóságát és a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodáját, valamint a szabályzatban szereplő közszolgáltatókat bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30.

 

ÜLÉSELNÖK

Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem