2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-04-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/141. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek átruházásának jóváhagyásáról

2020/141. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek átruházásának jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/8.259. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
A közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2006/51-es sz. Törvény 1. cikkely (2) bekezdése e betűjében, 2. cikkely e és g betűjében, a 3. cikkely, 8. cikkely (3) bekezdés d, i betűjében és 22. cikkében foglalt rendelkezések értelmében;
A helységek köztisztasági szolgáltatásairól szóló, az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 101/2006 sz. Törvény 2. cikkely (1) bekezdében, (3) bekezdés k betűjében, a 6. cikkely (1) bekezdés e, h és l betűjében, a 8. cikkely 1 bekezdésében, a 12. cikkelyben, valamint a 14. cikkelyében foglalt rendelkezések értelmében;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2015/82-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keretszabályzat jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2007/111-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keret-tenderfüzet jóváhagyó rendeletét;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek átruházásának módjának célszerűségi tanulmányát, amely jelen határozat 1-es számú melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jóváhagyja a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek feladatfüzetét, amely jelen határozat 2-es számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén történő rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek szabályzatát, amely jelen határozat 3-as számú melléklete és szerves részét képezi.
4. CIKK. – Jóváhagyja az átruházást, mint Sepsiszentgyörgy municípium területén történő rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek megszervezési és működtetési módszerét.
5. CIKK. – A rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek megbízói szerződésének megkötése közbeszerzés útján történik, törvényes keretek között.
6. CIKK. – A megbízói szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium pogármestere, Antal Árpád-András úr.
7. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságát, valamint a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóságát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30.
 

ÜLÉSELNÖK

Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem