2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-04-03 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/123. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium 2020-2025-ös időszakra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának, illetve Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa kezelésében levő és költségvetésből finanszírozott, a 2020-as évre vonatkozó szociális szolgáltatások cselekvési tervének jóvahagyásáról


2020/123. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy municípium 2020-2025-ös időszakra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának, illetve Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa kezelésében levő és költségvetésből finanszírozott, a 2020-as évre vonatkozó szociális szolgáltatások cselekvési tervének jóvahagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó Közösségi Támogatási Igazgatóság 2020/854. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, az Egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2011/292-es számú, az országos szociális szolgáltató rendszerre vonatkozó Törvény 112. cikkében, a 117-120. cikkében és a 140. cikkében foglaltakat;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és személyzeti irányító szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 2017/797. sz. Kormányhatározat 2. számú mellékletébe foglalt 2. cikkely c betűje, a 4. cikkely és 5. cikkely előírásait;
Figyelembe véve a 2018/1086. számú, a megyei tanács/helyi tanács/Bukarest Municípium Főtanácsa kezelésében levő és költségvetésből finanszírozott, az éves szociális szolgáltatások cselekvési tervének keretmodelljét jóvahagyó Rendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk. (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés a pontjának, (3) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdésének, a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium 2020-2025-ös időszakra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiáját, amely jelen határozat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa kezelésében levő és költségvetésből finanszírozott, a 2020-as évre vonatkozó szociális szolgáltatások cselekvési tervét, amely jelen határozat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó Közösségi Támogatási Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2020. április. 03.
 

ÜLÉSELNÖK

Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem