2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-04-03 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/115. számú HATÁROZAT a Sepsiipar Kft. kezelésébe adott alapeszközök működésből való kivételéről leírás céljából, valamint 2016/52524-es számú kezelési szerződés módosításáról


2020/115. számú HATÁROZAT

a Sepsiipar Kft. kezelésébe adott alapeszközök működésből való kivételéről leírás céljából, valamint 2016/52524-es számú kezelési szerződés módosításáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/13389. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2020.02.28/13373. számmal iktatott, a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. 2020.02.18/19. számú átiratát;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. között létrejött 2016/52524. számú kezelési szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezete, illetve ezekre vonatkozó az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. Kormányrendelet által jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításinak III. pontja alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (8) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 

 

1. CIKK. – (1) Jóváhagyja a 2016/52524. számú kezelési szerződés révén a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. kezelésében levő, bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(2) Jóváhagyja bizonyos leltári tárgyak átadását a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. kezelésébe, a 2. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(3) Megfelelő módon módosul a 2016/52524. számú kezelési szerződés által a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. kezelésébe adott javak jegyzéke, a szerződés kiegészítő okirat-tervezetének megfelelően, mely jelen tanácshatározat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – A javak értékesítése és/vagy leírása a Sepsiipar Kft. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
3. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, valamint a sepsiszentgyörgyi Sepsiipar Kft. igazgatótanácsa.

Sepsiszentgyörgy, 2020. április. 03.


     

ÜLÉSELNÖK

Debreczeni László

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem