2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-02-27 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/69. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2020/69. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2019.11.21/75559. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a 435/2010. számú, a szabadidős felszerelések forgalomba helyezésének és üzemeltetésének szabályozására vonatkozó Kormányhatározatot;
Figyelembe véve a Gazdasági Minisztérium 4/2006. számú rendelet, a PT R 19-2002, 1. kiadás műszaki előírásainak módosítására vonatkozó „A vidámparkoknál és játszótereknél felszerelt és használt berendezések, illetve felszerelések műszaki biztonsági követelményeiről” szóló előírásokat;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2002/515. számú törvénnyel elfogadott, a városi és falusi helységekkel való gazdálkodásról szóló 21/2002. számú Kormányrendelet 8. cikkley 1 bekezdésének p pontját;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 180/2002. számú törvénnyel elfogadott, a kihágások jogi rendszeréről szóló 2/2001. számú Kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés s pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés d pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK.
- Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatát, jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. CIKK. - Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrsége.

Sepsiszentgyörgy, 2020. február 27.

ÜLÉSELNÖK

Comăneci Liviu-Vasile

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

  


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem