2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/53. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi összesített költségvetésének jóváhagyásáról

2020/53. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi összesített
 költségvetésének jóváhagyásárólSepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Igazgatóság 2020/2221 számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, Egészségügyi, szociális és vallásügyi, Kultúra-, tudomány- és tanügyi, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a 2020-as évi állami költségvetésről szóló 5/2020. számú törvény rendelkezéseit, illetve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekről szóló 273/2006. számú törvény előírásait;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának, (4) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés a pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium 2020. évi összesített költségvetését 149.244.950 lej összegben, amelyből 104.988.070 lej a Működési fejezet és 44.256.880 lej a Fejlesztési fejezet, jelen határozat szerves részét képező 1-es számú melléklet szerint.
2. CIKK. - Jóváhagyja a helyi költségvetésből finanszírozott befektetési célkitűzések programját, jelen határozat szerves részét képező 2-es számú melléklet szerint.
3. CIKK.
- Jóváhagyja a 2019-es költségvetési év lezárásakor fennmaradt költségvetési többlet felhasználását a 2020-as évben, mint a fejlesztési fejezet költségeinek finanszírozási forrása, 15.504.943,83 lej összegben.
4. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Szociális Támogatási Igazgatóság költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 3-as számú melléklet szerint.
5. CIKK. - Jóváhagyja a helyi költségvetésből finanszírozott tanügyi intézmények költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 4-20-as számú mellékletek szerint.
6. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium költségvetéséből finanszírozott Kovászna Megyei Tehetséggondozó Központ költségvetését a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 21-es számú melléklet szerint.
7. CIKK. - Jóváhagyja a közintézmények és a tevékenységek saját bevételekből részben vagy teljesen finanszírozott költségvetését a 2020-as évre 26.356.830 lej összegben, amelyből 25.262.260 lej a Működési fejezet és 1.094.570 lej a Fejlesztési fejezet, jelen határozat szerves részét képező 22-es számú melléklet szerint.
8. CIKK. - Jóváhagyja a tanügyi intézmények saját bevételekből részben vagy teljesen finanszírozott költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 23-38-as számú mellékletek szerint.
9. CIKK. - Jóváhagyja a 2019-es költségvetési év lezárásakor fennmaradt, a tanügyi intézmények saját bevételeiből részben vagy teljesen finanszírozott, a bevételi és kiadási költségvetések végrehajtásából származó költségvetési többlet felhasználását a fejlesztési fejezet költségeinek finanszírozására a 2020-as évben, 925.775,40 lej összegben, jelen határozat szerves részét képező 39-es számú melléklet szerint.
10. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Rendőrség költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 40-es számú melléklet szerint.
11. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Tamási Áron Színház költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 41-es számú melléklet szerint.
12. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Andrei Mureşanu Színház költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 42-es számú melléklet szerint.
13. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípiumi Kónya Ádám Művelődési Ház költségvetését a befektetési célkitűzések programjával együtt a 2020-as évre, jelen határozat szerves részét képező 43-as számú melléklet szerint.
14. CIKK. - Jóváhagyja a vissza nem térítendő külső források költségvetését a 2020-as évre, 730.660 lej összegben, jelen határozat szerves részét képező 44-53-as számú mellékletek szerint.
15. CIKK. - Jóváhagyja a költségvetési év lezárásakor fennmaradt, a vissza nem térítendő külső források végrehajtásából származó, Sepsiszentgyörgy municípium rendelkezésére álló költségvetési többlet felhasználását a 2020-as évben, a fejlesztési fejezet költségeinek finanszírozására, 142.672,31 lej összegben.
16. CIKK. - Jóváhagyja a költségvetési év lezárásakor fennmaradt, a vissza nem térítendő külső források végrehajtásából származó, az alárendelt intézmények rendelkezésére álló költségvetési többlet felhasználását a 2020-as évben, a fejlesztési fejezet költségeinek finanszírozására, 565.526,91 lej összegben, jelen határozat szerves részét képező 54-es számú melléklet szerint.
17. CIKK. - Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Igazgatóság, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának alárendeltségébe tartozó intézmények könyvviteli részlegei.
   
Sepsiszentgyörgy, 2020. január 31.
 

ÜLÉSELNÖK

Comăneci Liviu-Vasile

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem