2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2020-01-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2020/37. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító programok és a 2017-es, 2018-as jelentések jóváhagyásáról

2020/37. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító programok és a 2017-es, 2018-as jelentések jóváhagyásáról


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2020/75104. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a 241/2018. számú, Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról szóló helyi tanácsi határozat rendelkezéseit;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/51. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített energiahatékonyságról szóló 121/2014. számú törvény 9. cikkely 22. bekezdésébe foglalt előírásokat;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának, (4) bekezdés e pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító programot és a 2017-es jelentést, amely jelen határozat 1-es számú melléklete és annak szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító programot és a 2018-as jelentést, amely jelen határozat 2-es számú melléklete és annak szerves részét képezi.
3. CIKK. - Jelen határozat 1, illetve 2. számú mellékletei a, Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról szóló 241/2018. számú helyi tanácsi határozat 2.1. és 2.2. számú mellékletei lesznek.
4. CIKK. - Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap Toth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy Municípium alpolgármestere, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda.
   
Sepsiszentgyörgy, 2020. január 31.
 

ÜLÉSELNÖK

Comăneci Liviu-Vasile

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem