2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-12-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/417. számú HATÁROZAT a 2019/331-es tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról

2019/417. számú HATÁROZAT
a 2019/331-es tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2019/80224. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2019.12.12/80111. számmal iktatott 2019.12.12/335. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/51. számú törvényt;
Figyelembe véve köztisztasági szolgáltatást szabályozó, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/101. számú törvényt;
Tekintetbe véve a hulladékok rendszeréről utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2011/211. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólagosan módosított, a 2006/105. számú törvény által utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott környezetvédelmi alapról szóló 2005/196. számú sürgősségi kormányrendeletet;
Figyelembe véve a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó egységárak megállapításáról, kiigazításáról vagy módosításával kapcsolatos módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó 2007/109. számú rendeletet;
Figyelembe véve a 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 7. cikke b betűjében, valamint a 35. és 36. cikkekben foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződésének 14. cikkében foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzata 17. cikke (3) bekezdés e betűjében foglaltakat, összefüggésben a 22. cikk (1) bekezdéssel, valamint a 18. cikk (2) bekezdés 10-es pontjában foglaltakkal;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. Cikk. - Jóváhagyja az ECO BIHOR Kft. által benyújtott, az ADI SIMD Kovászna keretén belül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egységárak módosításával kapcsolatos kérelem kivizsgálásáról, valamint a megbízói szerződés egyéb módosításairól szóló, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület által összeállított 2019.12.10/331. számú tanulmányt, amely jelen határozat 1-es számú melléklete és annak szerves részét képezi.
2. Cikk. – Jóváhagyja Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződésnek a 3. számú kiegészítő okirat-tervezet szerinti módosítását és kiegészítését, amely jelen határozat 2-es melléklete és annak szerves részét képezi.
3. Cikk. - Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjét, Antal Árpád-András urat, hogy megszavazza a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 2017.06.28/128-as számú megbízási szerződés 3. számú kiegészítő okirat-tervezetének elfogadását.
4. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda, valamint a 3. Cikkben megjelölt személyt bízza meg.
   
Sepsiszentgyörgy, 2019. december 30.

 

ÜLÉSELNÖK

Bálint Iosif

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem