2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-12-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/408. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2019/408. számú HATÁROZAT

az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2019/62809. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2019.09.20/61464. számmal iktatott 2019.09.11/45. számú átiratát;
Tekintetbe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. regionális szolgáltató között létrejött, utólagosan módosított és kiegészített 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Alapszabályzata 16. cikk (3) bekezdés c és d betűjében foglaltakat, összefüggésben a 21′1. cikkben foglaltakkal;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Tekintetbe véve a 2006/51. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közmű szolgáltatásról szóló törvény 10. cikk (5) bekezdésében foglaltakat;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. – A testület jóváhagyja a tisztasági szolgáltatások díjszabásának módosítását Sepsiszentgyörgyön a fizikai személyek esetében 10 lej/személy/hónap, illetve a kilyéni és szotyori a fizikai személyek esetében a 8 lej/személy/hónap, illetve 140 lej/m³/hónap a jogi személyeknek nyújtott tisztasági szolgáltatások díjszabásának a módosítását.
2. cikk. – A testület jóváhagyja a fizikai személyek esetében a közszolgálatok kezelésének szerződés tervét, jelen határozat 1. sz. melléklete és szerves részét képezi.
3. cikk. – Jóváhagyja az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2019/19. számú kiegészítő okirat tervének megfelelően, amely jelen határozat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. cikk. – A jelen határozatba foglaltak jóváhagyására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy Municípium képviselője az Öko Sepsi társulás közgyűlésében.

Sepsiszentgyörgy, 2019. december. 30.
 

ÜLÉSELNÖK

Bálint Iosif

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem