2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-12-30 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/407. sz. HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2019/407. sz. HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés kretében:

Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2019.10.01/63901. számmal iktatott, a SEPSIIPAR Kft. ügyvezető igazgatója 2019.09.18/248. számú átiratát;
Figyelembe véve Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság 2019.10.01/63905. sz. szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az újraközölt közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52. számú törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés c pontjának és (6) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK. – Jóváhagyja a 194/2017. számú tanácshatározattal jóváhagyott SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
I. A preambulum 1-es bekezdése a következő tartalommal:
”A sepsiszentgyörgyi SEPSIIPAR iparipark egy 28,79 hektáros területen működik és Sepsiszentgyörgyön a Szépmező negyedben helyezkedik el. A terület teljes mértékben Sepsiszentgyörgy municípium tulajdona. Az iparipark létesítésének fő célja befektetők vonzása Sepsiszentgyörgy municípium gazdasági fejlődése érdekében.”
II. Az 4. bekezdését a következő tartalommal:
”Az iparipark három épülettel rendelkezik: P+2 irodaépület 1.744 m2 hasznosítható területtel, egy díszletkészítő csarnok 369 m2 hasznosítható területtel, épületek (volt Zoocomp istállók), utak és közművek infrastruktúra, összesen 10,7 hektár területtel, a jelen Szabályzathoz kapcsolódó, annak szerves részét képező mellékletben szereplők szerint.”
III. Az I. fejezet 2. bekezdését a következő tartalommal:
”Az eladási árat a bérbe adott terület megvásárlási szándékának kinyílvánítása után állapítják meg, a Romániai Hiteles Felbecsülők Országos Egyesülete engedélyével rendelkező szakértő által kiállított felértékelés alapján.”
IV. Az I. fejezet 3. bekezdését a következő tartalommal:
”A terület koncessziója 49 évig lehetséges, nyílvános árverés alapján, valamint jelen szabályzat és az iparipark koncessziós szabályzatának feltételei szerint. A legkissebb koncesszióba adható terület 1000 m2. A befektető által, a koncesszióért cserébe fizetett összeg a koncesszió összegéből, illetve a kezelési illetékből áll.”
V. A II. fejezet “Minősítési követelmények” szakasza a következő tartalommal:
”A hatályos törvények alapján alapított, engedéllyel rendelkező jogi és természetes személyek, befektetők tehetnek le koncessziós kérelmeket. Ezek bizonyítják, hogy nincsenek a következő helyzetek egyikében:
a.    csődhelyzetben;
b.    cégeiket a törvényszékek felügyeli és vezeti;
c.    felfüggesztették üzleti tevékenységüket, vagy bármilyen más, a fent leírtakhoz hasonló helyzetben vannak, származási államuk törvényes eljárásának megfelelően;
d.    hamarosan csődeljárások, bírósági felszámolás tárgyát képezik, törvényszék igazgatja, pénzügyi megállapodásokat kötnek a hitelezőkkel annak az államnak a jogi eljárásaival összhangban, ahonnan származnak;
e.    jogerőssé vált végzés alapján szakmai viselkedés bűncselekményével elítélték.
A befektetők saját felelősségre tett nyilatkozattal bizonyítják, hogy az a–e pontokban leírt helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk.”
2. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési Igazgatóságát és a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iagazgatóságát, valamint a SEPSIIPAR Kft.-t bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. december 30.

 

ÜLÉSELNÖK

Bálint Iosif

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem