2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-12-12 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/385-ös számú HATÁROZAT sepsiszentgyörgyi közutak környékén építendő építmények, létesítmények szabályzatának jóváhagyásáról

2019/385-ös számú HATÁROZAT
sepsiszentgyörgyi közutak környékén építendő építmények, létesítmények szabályzatának jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2019/75746. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Területrendezési, városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely és a 47. cikkely (7) és (10) bekezdésének előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés b pontjának és (14) bekezdés rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (2) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
   


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi közutak környékén építendő építmények, létesítmények szabályzatát, jelen határozat 1-es számú Melléklete szerint, amely annak szerves részét képezi.
2. cikk. - Jóváhagyja a közutak, hidak és átjárók övezetének használatára vonatkozó Keretszerződést, jelen határozat 2-es számú Melléklete szerint, amely annak szerves részét képezi.
3. cikk. - Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere megbízást kap a közutak övezetének használatára vonatkozó Szerződések aláírására.
4. cikk. - Jelen határozat végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium alpolgármestere, Toth Birtan-Csaba, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Városrendezési Igazgatóság, a Vagyonkezelési Igazgatóság, illetve a Műszaki é Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felógyelő Igazgatóság és a Vagyonkezelési Igazgatóság.


Sepsiszentgyörgy, 2019. december 12.
 

ÜLÉSELNÖK

Bálint Iosif

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző


Melléklet
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem