2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-12-02 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/379. számú HATÁROZAT a sepsiszentgyörgyi közszállításra vonatkozó megbízói szerződés jóváhagyásáról

2019/379. számú HATÁROZAT
a sepsiszentgyörgyi közszállításra vonatkozó megbízói szerződés jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság 2019/64493 sz. szakjelentését;
Figyelembe véve a Versenyhivatal 2019/77365. számú véleményezését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 29.347/2013-as számú megbízói szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, valamint A helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi közhasználati szállítási szolgáltatásokról szóló 2007/92. számú törvény 28. cikkének 1. bekezdésének a betűjébe foglalt előírások alapján;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/51-es számú törvény előírásait;
Figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2007 október 23-i a vasuti- és utasszállítási közszolgáltatás 2007/1370-es szabályzatát (CE);
Figyelembe véve az újraközölt, közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, 2003/52. számú törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK
– Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás kezelési módjának direkt módon való odaítélés által a Multi-Trans Rt. számára, 6 éves időtartamra, 2019 december 12-vel kezdődően.
2. CIKK – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó megbízói szerződés tervezetét, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK - A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, hogy a municípium érdekében és nevében, a 2. cikkben előírt, jelen határozat mellékletét képező, a közszállításra vonatkozó megbízói szerződést aláírja.
4. CIKK –Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Igazgatóságát, Vagyonkezelési Igazgatóságát, valamint a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóságát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. december 2.

   

ÜLÉSELNÖK

Bálint Iosif

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem