2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-11-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/361. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

2019/361. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2019/65342. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2019.09.24/62026. számmal iktatott, a Multi-Trans Rt. 2019.09.23/361. számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2013/29.347-es számú megbízói szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezetét, valamint az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, ezen törvény alkalmazási módszertanának, normáinak a jóváhagyására vonatkozó III. pontját;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített a 2007/92-es közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvény 37-es cikkely (9) bekezdését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdés által előírt eljárás lefolytatását;
 A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés a pontjának és (8) bekezdés b pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés g pontjának és 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – A testület jóváhagyja a 2013/29.347-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó megbízói szerződés révén a sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. koncessziójában levő, bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából az 1. számú mellékletbe foglaltak szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosítását és kiegészítését, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően, a 2019/3. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. cikk. - A javak értékesítése és/vagy leírása a Multi-Trans Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
4. cikk. – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a kiegészítő okirat aláírására.
5. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda.

Sepsiszentgyörgy, 2019. november 28.
 

ÜLÉSELNÖK

   Ambrus Zsombor

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző

 Mellékletek 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem