2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-11-28 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/350. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

2019/350. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;

Figyelembe véve a városi főépítész 2019/66449. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvényt;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés c pontjának és (6) bekezdés d pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés és 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. CIKK – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy belterületeinek a következő 4 övezetbe való besorolását: A övezet, B övezet, C övezet, D övezet, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.
2. CIKK – Jóváhagyja Kilyén és Szotyor települések besorolását az V. rangú, A övezetbe.
3. CIKK – Ezen tanácshatározat 2020 január 1-től kezdődően lép hatályba.
4. CIKK – Ezen tanácshatározat hatálybalépésével a 2018/352. számú, Sepsiszentgyörgy Municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat hatályát veszti.
5. CIKK – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2019. november 28.
 

ÜLÉSELNÖK

   Ambrus Zsombor

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző

Melléklet     


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem