2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-11-05 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/341. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről

2019/341. számú HATÁROZAT

az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítéséről

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Iroda 2019/63293. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a “Tamási Áron” Színház Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2019.09.16/60197-es számmal iktatott tájékoztató átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés d és f pontjának és (14) bekezdés rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés, (3) bekezdés a pontjának és 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;
 


a következő határozatott hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415. számú tanácshatározattal elfogadott, a sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves programról szóló Szabályzat módosítását és kiegészítését a következő formában:
I. 11. cikk. b pontját a következő tartalommal:
„b) Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának alárendelt kulturális intézményei (“Kónya Ádám” Művelődési Ház, “Andrei Mureşanu” Színház) által szervezett programokra és kulturális eseményekre szóló belépő bérletekre vonatkozó kedvezmények és a “Tamási Áron” Színház előadásaira szóló belépő jegyekre vonatkozó kedvezmények, az M Stúdió előadásait is beleértve, azon fellépések kivételével, amelyekhez nem árulnak kedvezményes jegyeket, a Szabályzat 1. számú Melléklete szerint;”
II. A Szabályzat 1. számú Mellékelte jelen határozat szerves részét képező mellékeltével helyettesítendő.
III. A 22. cikk. (3) bekezdését a következő tartalommal:
„(3) A 11. cikk. b pontjában foglalt kedvezményes bérletek a Városi Jegyirodában az igazolvány-kártyák felmutatásával szerezhetőek be, a kulturális intézmények Szabályzatának megfelelően. A kulturális intézmények által szervezett programokra és kulturális eseményekre való belépés a bérlet vagy a belépő jegyek és az igazolvány-kártya felmutatásával történik.”
IV. A 22. cikk. (2) bekezdését a következő tartalommal:
„(2) A 11. cikk. a pontjába foglalt ingyenes bérleteket a kedvezményezettek a Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részlegen igényelhetik a 2017/16. számú tanácshatározat 2. számú Melléklete szerint, a Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodában, a 2018/351. számú tanácshatározat 9. számú Melléklet 9. cikkelye szerint.”
2. cikk. - Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatal polgármesteri rendelettel kinevezett Bizottságot, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Igazgatóságát, valamint a szabályzatban szereplő közszolgáltatókat bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019 november 5.
 

ÜLÉSELNÖK

   Ambrus Zsombor

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző


Melléklet 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem