2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-10-31 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/328-as számú HATÁROZAT a 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

2019/328-as számú HATÁROZAT

a 2017/389-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2019/45111-es számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2003/38-as törvény előírásai alapján;
A taxi és taxibérlés rendszerű szállításra vonatkozó 2003/38-as törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani szabályokról szóló belügyi és közigazgatási reformért felelős miniszter 2007/356-os számú rendeletének előírásai alapján;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2002/180-as számú Törvény által elfogadott, a kihágások jogi rendszeréről szóló 2001/2. számú kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény által előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdése alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK – Jóváhagyja a 2017/389-es tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosítását a következő formában:
I. A IV. Fejezetnél Az engedélyezett szállító és taxisofőr kötelességei 36. cikkely (2) bekezdését a következő tartalommal:
„(2) A taxisofőrök kötelesek:
a) biztosítani a taxi rendszerű szállítási szolgáltatásoknak a jogszerűség, biztonság és minőség feltételei szerinti végrehajtását;
b) a fuvar befejezésekor az ügyfélnek nyugtát kiállítani, amely alapján átveszi az elvégzett szolgáltatás ellenértékét;
c) minden kapott megrendelésnek eleget tenni, az érvényben lévő jogszabály tiszteletben tartása mellett;
d) az ügyféllel szemben civilizált magatartást tanúsítani;
e) az ügyfél törvényes igényeit tiszteletben tartani;
f) az ügyfél jelzésére megállni az útvonalon, akkor amikor „szabad”, kivéve, amikor a diszpécser megrendelése szerint közlekedik;
g) az ügyfélnek a fuvar bejezésekor kiállítandó nyugtán szereplő összegtől eltérő összeget nem igényelhet fizetés gyanánt;
h) az ügyfélt a lehető legrövidebb útvonalon a célpontba szállítani, amennyiben annak nincs egyéb óhaja;
i) a taxival szándékosan ne vegyen részt bűncselekmény jellegű tevékenységekben vagy egyéb antiszociális cselekedetekben;
j) a taxit a teherbíró képesség vagy engedélyezett szállítási terhelés felett nem túlrakodni;
k) ne vállaljon előrehaladott ittas állapotban vagy konfliktusos helyzetet előidéző állapotban lévő ügyfél szállítását;
l) ne végezzen megfelelő módon lepecsételt taxióra nélkül taxi rendszerű szállítási tevékenységet;
m) csak abban az esetben szállítson ügyfélt az elülső ülésen, miután előzőleg a biztonsági övnek a kötelező jellegű használatára figyelmeztette azokat;
n) megadni az igényelt információkat és felmutatni a kért iratokat, illetve lehetővé tenni az ellenőrző szerveknek kontroll céljából a taxiórához való hozzáférését;
o) ne végezzen taxi rendszerű szállítási tevékenységet az adott munkaállásnak megfelelő taxióra és taxi lámpa nélkül;
p) a lehető legrövidebb időn belül és sürgősségi jelleggel értesíteni a rendőrhatóságokat bármely súlyos eseményt illetően, amelyen részt vettek, vagy amelynek szemtanúi voltak;
q) az ügyfelek csomagjait pótdíj felszámolása nélkül szállítani, a személyszállítás esetén az e célt szolgáló térben;
r) az engedélyezett településen kívül csak az érvényben lévő jogszabály feltételei szerint fuvarozhat;
s) az ügyfél beleegyezése nélkül nem dohányozhatnak és nem használhatnak hang- és képrögzítő eszközöket;
t) alávetni magát a felhatalmazott hatóságok ellenőrzésének és a tevékenysége során ellenőrzésre bocsátani az érvényes jogszabály által előírt okiratokat;
u) tiszteletben tartani Sepsiszentgyörgy területén érvényes társadalmi együttélési szabályokat és városgazdálkodási szabályzatot.”
II. A VI fejezetnél. Taxi diszpécser tevékenység, 43. cikkelyét a következő tartalommal:
„43. cikk. - (1) A taxi diszpécser szolgálatok elsődleges kötelezettségei a következők:
a) oly módon szervezi meg a taxi rendszerű személyszállítást, hogy biztosítsa ezáltal a taxis tevékenységet végző gépjárművek következő minimális százalékát:
- a teherelosztásukban található gépjárművek teljes számának a 60%-át 06:00 – 16:00 óra közötti időszakban, illetve a teherelosztásukban található gépjárművek teljes számának a 40%-át a heti pihenők és hivatalos ünnepek időszakában;
- a teherelosztásukban található gépjárművek teljes számának a 35%-át a 16:00 – 22:00 óra közötti időszakban;
- a teherelosztásukban található gépjárművek teljes számának a 10%-át a 22:00 – 06:00 óra közötti időszakban;
b) a diszpécser szolgálatnak nyilvántartási jegyzéket kell vezetnie a kiszolgáló taxikra felszerelt valamennyi adó-vevő rádióállomás azonosítási elemeit, hívószámait, a kiszolgáló, engedélyezett szállító megnevezését, a taxis engedély számát és érvényességi idejét illetően;
c) a felhatalmazott ellenőrző hatóságok felszólítására közölni a taxi diszpécser szolgálatok felhasználóira vonatkozó információkat;
d) nem szolgálhatja ki az illegálisan birtokolt adó-vevő rádióállomással felszerelt taxikat vagy taxibérlés rendszerű szállítást végző gépjárműveket;
e) a diszpécser szolgálatok kötelesek arra, hogy a szállítási szolgáltatás igénybevételekor az ügyfél kifejezett óhaja esetén tájékoztassa a kiszolgáló taxik által gyakorolt árat vagy árakat illetően és tiszteletben tartsa az ügyfél kívánságát;
f) ellenőrizni az engedélyezett szállítókkal megkötött teherelosztási szerződések előírásaiból származó kötelezettségeknek az azok általi teljesítését;
g) az engedélyezett szállítókkal szemben a kiszolgálásukat illetően hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat nem alkalmazni;
h) ne alkalmazzon a taxi piac ellenőrzését célzó, a verseny torzulását kiváltó vagy a verseny kiküszöbölő, illetve monopolisztikus gyakorlatokat;
i) csak azon engedélyezett szolgáltatók irányában alkalmazzanak teherelosztást, amelyek ugyanazon engedélyezett településen végeznek taxi rendszerű szállítási szolgáltatást;
j) a diszpécser szolgálatok kötelesek a székhelyük helységeiben a fizikai szükségletek elvégzése céljából illemhelyeket bocsátani a kiszolgáló taxisofőrök rendelkezésére.
(2) Az ellenőrző tevékenységük során a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által kijelölt ügynökök jelenléti ívet kérhetnek az ellenőrzés napjára vonatkozóan.”
III. A X. Fejezetnél Büntetések és szabálysértések 63. cikkelyét a következő tartalommal:
“63. cikk. – A következő cselekmények szabálysértésnek minősülnek, amennyiben azokat nem olyan körülmények között hajtották végre, hogy azok a büntetőtörvény értelmében bűncselekménynek tekintendők és a következő formában büntetendők:
1. 100 RON-tól 500 RON-ig terjedő pénzbírsággal:
a) a taxisofőrökre alkalmazandó a 32. cikkelyben, illetve a 36. cikk. (2) bekezdés c, d, e, h és s pontjaiban foglalt előírások megsértése esetén;
b) az engedélyezett szállítókra alkalmazandó a 17 cikk. (1) és (2) bekezdésekben foglalt előírások megsértése esetén.
2. 300 RON értékű pénzbírsággal, amely a taxisofőrökre alkalmazandó a 24. cikk. (2) bekezdésében foglalt előírások megsértése esetén.
3. 500 RON-tól 1000 RON-ig terjedő pénzbírsággal:
a) a taxisofőrökre alkalmazandó a 18. cikk. e pontjában, valamint a 22., illetve a 33. cikkelyekben foglalt előírások megsértése esetén;
b) az engedélyezett szállítókra alkalmazandó a 19. cikkelyben, valamint a 24 cikk. (3) bekezdésben, a 36. cikk. (1) bekezdés a, b, c, d, e, f, h és m pontjaiban, a 38 cikk. (4) bekezdésben, illetve az 56. cikk. (2) bekezdés j, k, l és m pontjaiban foglalt előírások megsértése esetén;
c) a taxi diszpécseri szolgálatokra alkalmazandó a 43. cikk. (1) bekezdés a és j pontjaiban foglalt előírások megsértése esetén;
4. 1000 RON-tól lei la 2500 RON-ig terjedő pénzbírsággal:
a) a taxisofőrökre alkalmazandó a 36. cikk. (2) bekezdés r és t pontjaiban, valamint a 37. cikk. (6) és (7) bekezdésekben foglalt előírások megsértése esetén;
b) a taxi diszpécseri szolgálatokra alkalmazandó a 41. cikk. (1) bekezdés, valamint a 43. cikk. (1) bekezdés b-i pontjaiban foglalt előírások megsértése esetén;
c) az engedélyezett szállítókra alkalmazandó a 17. cikk. (3) bekezdés, a 18 cikk. d pontjában, a 28. cikk. (1) bekezdés, valamint a 36. cikk. (1) bekezdés n pontjában foglalt előírások megsértése esetén, valamint olyan gépjárművezetők igénybevétele esetén, akik orvosi és pszichológiai szempontból nem munkaképesek vagy érvényes szakmai tanúsítvánnyal nem rendelkeznek.”
IV. A Szabályzat 26-os sz. Mellékletét a következő tartalommal:


A Szabályzat 26-os sz. Melléklete
 

Taxi várakozó/ állomásozó helyek
Sepsiszentgyörgy municípium területén

 

 

Sszám    A taxiállomás kijelölt helye Várakozó/állomásozó helyek száma
1. Gábor Áron utca- a Bod Péter könyvtár előtt 7
2. Az állomás környékén 7
3. Szent György Tér - a Sugás Áruház előtt 9
4. Vadász utca – a Sportcsarnok mellett 6
5. Bánki Dónáth utca – a központi piac mellett a Közüzemek Rt. előtt 6
6. Romulus Cioflec utca – a piac előtt 6
7. Szabadság utca – a katolikus templom és a buszmegálló között 3
8. Grigore Bălan tábornok Sugárút – a Bertis üzlet előtt 8
9. Szabadság utca – a Lábasház és a buszmegálló között 3
10. a Bánki Dónáth, Horgász és Bem Józef utcák közötti útkereszteződés 2
11. Grigore Bălan tábornok Sugárút – Mikes Kelemen utca közötti útkereszteződés 4
12. 1918. December 1 utca - a 15-ös tömbház előtti buszmegálló 4
13. Vasile Goldiş utca – a Proiect Covasna Rt.-vel szemben 3
14. a Domb – Vasile Goldiş utcák közötti útkereszteződés 6
15. Kós Károly utca - Dohánygyár 5
16. 1918. December 1 utca – „Söröző” buszmegálló mellett 3
17.   a Bodoc szálló előtti parkoló bejáratánál 2
    HELYEK ÖSSZESEN 84

 

2. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Helyi Közszállítási Tevékenységeket Engedélyező Részleg, Városgazdálkodási Igazgatóság, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrsége.
   
Sepsiszentgyörgy, 2019 október 31-én.
 

ÜLÉSELNÖK

Zsigmond József 

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

főjegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem