2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-09-04 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/284. számú HATÁROZAT szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön
 

2019/284. számú HATÁROZAT
szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyongazdálkodási Igazgatóság 2019/48.232-es számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, a Kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az állandó gyepterületek megszervezéséről, kezeléséről és üzemeltetéséről és az 1991/18-as földtörvény kiegészítéséről és módosításáról szóló 2013/34. számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikk. (3) bekezdés g pontjában foglalt előírásokat;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló 2017/356. sz. tanácshatározatot;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának és (4) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;   
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja a szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési program létrehozását a 143.775 m2 kiterjedésű legelő összterületre vonatkozóan, amelyből 49.225 m2 kiterjedésű legelő Sepsiszentgyörgy 37368. számú telekkönyvben a 37368 helyrajzi számon, 74.000 m2 legelő Sepsiszentgyörgy 31850. számú telekkönyvben a 31850 helyrajzi számon és 20.550 m2 legelő Sepsiszentgyörgy 37373. számú telekkönyvben a 37373 helyrajzi számon került bejegyzésre, jelen Melléklet szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – Az 1. cikkelyben leírt helyi fejlesztési program Sepsiszentgyörgy municípium 2017/356. sz. tanácshatározattal jóváhagyott fenntartható városi mobilitási tervének a szerves részét képezi.
3. cikk. - Jóváhagyja a jelen határozat 1. cikkelyében azonosított területek övezeti városrendezési tervére vonatkozó jogi eljárások jogszabály szerinti elindítását.
4. cikk. - Jóváhagyja a jogi lépések foganatosítását az 1. cikkelyben leírt program keretén belül megvalósítandó építményekhez tartozó területeknek a mezőgazdasági körforgásból való végleges kiírása érdekében.
5. cikk. - A jelen határozat előírásainak végrehajtásával Sepsiszentgyörgy polgármesterét, valamint a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal keretében működő Városrendezési Igazgatóságot és Vagyonkezelési Igazgatóságot bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. szeptember 4.

     

ÜLÉSELNÖK

Toth-Birtan Csaba

ELLENJEGYZI   
 
Főjegyző nevében

  Morar Edith

Mellékletek


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem