2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-08-29 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/272. számú HATÁROZAT az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról


2019/272. számú HATÁROZAT
az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2019/40.271-es számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
 A városok és vidéki települések gazdálkodásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2002/21-es számú rendelet 3. cikkének 18. (1) és 24. bekezdésébe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
A városok és vidéki települések gazdálkodásáról szóló, módosított és kiegészített, 2002/21-es számú rendelet 3. cikkének 18. (1) bekezdésébe és 24. cikkébe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;   
Figyelembe véve a lakosság életkörnyezetére vonatkozó higiéniai és köztisztasági normák jóváhagyásáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2014/119-es számú Rendelet előírásait;
Figyelembe véve a Helyi rendőrség utólagosan módosított és kiegészített, 2010/155-ös törvényét;   
Figyelembe véve a szabálysértések jogállásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2-es kormányrendeletet;   
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;   
 


a következő határozatot hozza:
 


1. cikk. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített 2013/241. számú tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosítását és kiegészítését.
2. cikk. – A 2013/241-es számú tanácshatározat melléklete jelen határozat mellékletével helyettesítendő, amely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk. – Jelen határozat előírásainak végrehajtásával megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Közpénzügyi Igazgatóság, Városrendezési Igazgatóság, Vagyonkezelési Igazgatóság, a Tulajdonosi Társulások - Kapcsolattartó Részleg, valamint a Helyi Rendőrség és a Tega Rt.

Sepsiszentgyörgy, 2019 augusztus 29.
 

ÜLÉSELNÖK

Toth-Birtan Csaba

ELLENJEGYZI   
 
Jegyző nevében

  Morar Edith

Melléklet
     
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem