2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2017-10-26 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/352. számú HATÁROZAT a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról

2017/352. számú HATÁROZAT
a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a soros ülésen:
Figyelembe véve az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Iroda 2017/56793. sz. Szakvéleményét;
Figyelembe véve a SEPSIIPAR Kft. ügyvezető igazgatója 2017.10.10/56147., illetve a 11.10.2017/56788. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólagosan módosított és kiegészített, az ipari parkok létesítéséről és működéséről szóló 2013/186. sz. Törvény előírásainak megfelelően;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikk. (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése b, c betűjében és (4) bekezdésének a és b betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:
 


1. CIKK. – Jóváhagyja a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzat módosítását, melyet a 2017/194-es számú tanácshatározattal hagytak jóvá, a következő képpen:
I. A SEPSIIPAR iparipark működési szabályzat II. fejezet 2. pontja, melyet a 2017/194-es számú tanácshatározattal hagytak jóvá, a következő tartalommal:
„2. A befektetők által benyújtandó információk/dokumentumok:
A. A befektetők által benyújtandó információk/dokumentumok a szándéknyilatkozat benyújtásakor:

a. szándéknyilatkozat, amely feltünteti: a koncessziós, vagy adott esetben a bérleti szerződés tárgyát képező földterületen elvégzendő tevékenységeket, a befektetés minimális összege, amelyre a befektető vállalkozik, illetve az általuk létrehozandó munkahelyek minimális száma;
b. saját nyilatkozat, hogy nincsenek a Minősítési követelményeknél leírt egyik helyzetben sem és nincs tartozása az állami, illetve helyi költségvetés fele; nincs bűnügyi- adóügyi nyilvántartásban, valamint rendelkezik a befektetés megvalósításához szükséges forrásokkal;
c. a vállalat szervezeti felépítése (az üzleti tervbe belefoglalva);
d. a területi pénzügyi hatóságnál benyújtott utolsó éves mérleg másolata, a benyújás igazolásával;
e. a meglévő információk rendelkezésre bocsátása (kivonat az Országos Cégbíroság online nyilvántartásából);
f.  egy üzleti terv, amelyből kitűnik a parkban létrehozandó üzlet életképessége;
g. jogvita előzmények;
B. A befektetők által benyújtandó információk/dokumentumok az árverésen való részvételi dokumentációnak a benyújtásakor:
a. a Cégbíroság által kibocsájtott cégkivonat;
b. az állami költségvetés, a társadalombiztosítás, a munkanélküliségi biztosítási alap, az országos egységes egészségügyi alap, illetve más költségvetések fele történő fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adóigazolás;
c. a helyi költségvetés fele történő fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adóigazolás;
d. adóügyi feddhetetlenségi bizonyítvány;
e. bizonyító akták, hogy rendelkezik a befektetés megvalósításához szükséges anyagi forrásokkal (likvid eszközök, kitelkerethez való hozzáférés stb.);
f. amennyiben az illető nem a vállalat adminisztrátora, egy törvényes felhatalmazás amely feljogosítja, hogy a befektető nevében aláírja az összes dokumentációt.
II. II. fejezet 3. pontja, d betűje a következő tartalommal:
„d) A befektető legalább 3 alkalmazottat szerződtet minden 1000 m²-re;”
2. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagonkezelési Igazgatóság és a Műszaki- és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Igazgatóság, valamint a SEPSIIPAR Kft.

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 26.
 


  

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincsö

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző


 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem