2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-07-15 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/238. számú HATÁROZAT közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján

2019/238. számú HATÁROZAT

közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterének, Antal Árpád – András úr 2019/35123. sz. jóváhagyási jelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Osztály 2018/35225. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2006/273 számú, utólag módosított és kiegészített, helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2015/227 számú, utólag módosított és kiegészített, Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó törvény előírásait;
Tekintetbe véve az 1996/21 számú, utólag módosított és kiegészített, újraközölt, versenytörvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2014/77. számú, az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 21/1996 sz. versenytörvény kiegészítéséről szóló sürgösségi kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a sportszerződés keretmodelljének jóváhagyásról szóló a 2017.06.19/631. számú, az ifjúsági és sportminiszter, a munkaügyi, illetve a szociális igazságügyi miniszteri Rendelet;
Tekintetbe véve az utólagosan módosított és kiegészített, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 2000/26. számú Rendeletet;
Tekintetbe véve utólagosan módosított és kiegészített, a sportprojektek és -programok állami finanszírozásáról szóló, az ifjúsági és sportminiszter 664/2018-as Rendeletét;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A 2000/69. számú, utólagosan módosított és kiegészített Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy Municípium által támogatott ”A teljesítménysport népszerűsítése” című közérdekű sportprogram célját és célkitűzéseit, amely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. - Jóváhagyja a 2000/69. számú, utólagosan módosított és kiegészített Testnevelési- és sport törvény előírásai alapján, a sportprogramok támogatási eljárására, feltételeire és odaítélési kritériumaira vonatkozó Szabályzatot, amely jelen tanácshatározat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. cikk. - (1) Kinevezi a dokumentációt elbíráló Bizottságot a sporttevékenységi/projektek által kitűzött célját, illetve a sportprogramok feltételeire, kritériumaira és támogatási eljárására, valamint az igényelt, költségkategóriákra bontott támogatás mennyiségére vonatkozó Szabályzat előírásainak betartását illetően, a továbbiakban: bizottság, a következő névleges összetétel szerint:
1. Kelemen Szilárd-Péter, helyi tanácsos;
2. Csatlós László, helyi tanácsos;
3. Bálint Iosif, helyi tanácsos.
(2) A bizottság a tagjai közül, nyílt szavazással egy elnököt választ, aki a bizottság gyűléseit fogja vezetni.
(3) A bizottság elnöke a bizottság tagjai közül, a velük való előzetes egyeztetés alapján, egy titkárt fog kijelölni.
(4) Valamennyi bizottsági tag pártatlansági nyilatkozatot ír majd alá.
(5) A bizottság a tagok többségi szavazatának alapján hozza meg határozatait.
4. cikk. - Kinevezi a fellebbezést megoldó Bizottságot, a következő névleges összetétel szerint:
1. Toth-Birtan Csaba, alpolgármester;
2. Kolcza István, helyi tanácsos;
3. Gheorghe Ion, helyi tanácsos.
5. cikk. – Jelen tanácshatározat érvénybe lépésekor, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának 2017/340. számú határozata hatályát veszti.
6. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának keretében működő Jogi Osztály és Gazdasági Igazgatóság, valamint a jelen tanácshatározat alapján létrejött Bizottságok.
   
Sepsiszentgyörgy, 2019. július 15.
 
 

ÜLÉSELNÖK                              ELLENJEGYZI
Zsigmond József                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                 Jegyző

Mellékletek

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem