2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2019-07-15 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2019/239. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2019/239. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

 


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;

Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterének, Antal Árpád – András úr 2019.05.16/31729. sz. jóváhagyási jelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2019.05.16/31728. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2019.03.28/20921. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2019.05.14/22. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az építési munkák engedélyeztetéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1991/50. sz. törvény rendelkezései értelmében;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk.
- Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium, ” József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 38986. számú telekkönyvben a 38986. kataszteri számon; 29595. számú telekkönyvben a 29595. kataszteri számon; 38987. számú telekkönyvben a 38987 kataszteri számon; 26701. számú telekkönyvben a 26701. kataszteri számon; 26694. számú telekkönyvben a 26694. kataszteri számon; 29594. számú telekkönyvben a 29594. kataszteri számon nyilvántartott 7900 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2017/87. számú Projekt alapján, melyet a Sepsiszentgyörgy municípiumi Florea Stelea egyéni építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. cikk. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága keretében működő Építés és Bontási Engedélyezési Részleg, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2019. július 15.
 

  ÜLÉSELNÖK                              ELLENJEGYZI
   Zsigmond József                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                    Jegyző

 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem