ştiri
2011-05-06: Plasticieni renumiţi pe simezele Café Bastion

Ziua de joi, cea premergătoare celor trei zile de festival al oraşului, a debutat nu numai cu amplasarea scenelor în toată localitatea, dar şi cu prima expoziţie organizată de Cafe Bastion, care a inaugurat cu această ocazie un nou spaţiu expoziţional în Sfântu Gheorghe. Cafe Bastion, în colaborare cu Centrul pentru Cultură Arcuş şi Asociaţia de Tineret « Ecou », a decis să invite pentru această expoziţie inaugurală patru mari artişti din Bucureşti, Darie Dup, Reka Csapo Dup, Emilia Perşu şi Ioan Delamare Atanasiu.

În mod benefic de surprinzător, de data aceasta, lucrările doamnelor au reuşit să le surclaseze pe ale domnilor, deşi atât Delamare cât şi Dup, sunt cunoscuţi ca unii dintre cei mai importanţi artişti contemporani, numiţi, în mod generic, « optzecişti ». Dacă Darie Dup a fost prezent cu un inspirat Sfânt Gheorghe ecvestru, luptându-se nu doar cu un balaur, ci cu toate creaturile scăpate din iad, iar Delamare cu lucrări de pictură a căror cromatică reuşea, practic, să le confere tridimensionalitate, lucrările sculptoriţei Reka Csapo Dup au « furat » toată atenţia. Reka Csapo Dup recompune un univers feminin deopotrivă insolit, deopotrivă fragil şi puternic, deopotrivă purtător de mesaj, dar şi de impact vizual. La rândul ei, Emilia Perşu lucrează cu un imaginar grafic deosebit de acut, detaliat până la obsesie şi care se multiplică ameţitor. Vag, unele dintre lucrările ei trimit la Dali prin acurateţea detaliilor şi minuţiozitatea amănuntului.

Expoziţia celor patru artişti a fost vernisată de directorul Centrului de Cultură Arcuş, Kopacz Attila şi va fi deschisă publicului până la sfârşitul acestei luni.


<< înapoiOldal megjelenítése: 1813    
© - Zilele Sfântu Gheorghe 2011